HEMIJSKI FAKULTET BEOGRAD, SRBIJA

Detalji projekta: Osnivanje Stručnog centra za hemijsku analizu u okviru Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
Dizajn: 2020-2023
Lokacija/Država: Beograd; Srbija
Građevinsko područje:
Usluge: Izrada tehničke dokumentacije za tri prioritetne investicije i to Idejno rešenje, Idejni projekat, Glavni projekat.
Finansirano od strane EIB

NAUČNO-TEHNOLOŠKI PARK (STP), BEOGRAD, SRBIJA

Projektni detalji: Izgradnja Naučno-tehnološkog parka (STP) Beograd - 2. faza;
Dizajn: 2020-2023
Lokacija/Država: Beograd; Srbija
Građevinsko područje:
Usluge: Idejno rešenje, Idejni projekat, Izvedba, Projekat građevinske dozvole i Studija izvodljivosti
Finansirano od strane EIB

Projekti

Povežite se s nama kako biste pronašli rješenja za vaše operativne potrebe i razvojne planove.

Kontaktirajte nas

Telefon 1: +12025695883

Telefon 2: +381 692454595