NAUČNO-TEHNOLOŠKI PARK (STP), BEOGRAD, SRBIJA

Projektni detalji: Izgradnja Naučno-tehnološkog parka (STP) Beograd - 2. faza;
Dizajn: 2020-2023
Lokacija/Država: Beograd, Srbija;
Građevinsko područje Srbije:
Usluge: ESIA SCREENING IZVEŠTAJ
Finansirano od strane EIB

Projekti

Povežite se s nama kako biste pronašli rješenja za vaše operativne potrebe i razvojne planove.

Kontaktirajte nas

Telefon 1: +12025695883

Telefon 2: +381 692454595